Loctite 7257 Magna-Crete

6. 3. 2017

Vážení zákazníci, predstavujeme Vám dvojzložkový produkt na opravu betónových povrchov Loctite 7257 Magna-Crete.

Slúži najmä pre rýchle opravy povrchu betónu a na zalievanie trhlín. Jeho výhodou je veľmi rýchle tuhnutie, široké rozmedzie miešacieho pomeru, vysoká pevnosť a húževnatosť a najmä vynikajúca adhézia k starému betónu, oceľovým výstuhám a k ďalším materiálom. Hmota je odolná voči všetkým bežným kvapalinám okrem kyselín.

Loctite 7257 je dvojzložkový produkt na báze fosforečnanu horečnatého, proces tuhnutia teda neprebieha na báze vody. Vďaka tomu je príprava a použitie Loctite 7257 možné pri teplote od -25 °C až do +45 °C, bez nebezpečia zmrznutia, zmrštenia alebo popraskania. Doba spracovania je nastavená na 10 – 90 minút, a to v závislosti na teplote vzduchu, zmiešavacom pomere a použitých prísadách. Prevedená oprava má dlhú životnosť bez nebezpečia vymrvenia, ktoré je obvyklé pri konvenčných betónových zmesiach.

Typické aplikácie pre Magna-Crete sú rýchle opravy výtlkov letiskových dráh, priemyslových podláh alebo nakladacích rámp, základových dosiek , kotvení strojov, zábradlí, zvodidiel atď. S produktom sa pracuje rovnako ako s cementovou zmesou, práškový základ s kamenivom sa zmieša s tekutým aktivátorom a zmes sa naleje do opravovanej dutiny. Za 45 minút je cez opravený povrch prípustná ľahká preprava, za dve hodiny je dosiahnutá pevnosť v tlaku cca 20 Mpa. Konečná pevnosť materiálu je až 90 Mpa.

Typické aplikácie:

            Opravy:

 • podlahy v logistických centrách a výrobných halách
 • nakladacie rampy a ložné plochy
 • opravy poškodených nosníkov
 • opravy mostov a mostových systémov
 • chladné betónové povrchy
 • betónové steny v ČOV – biologická časť atď.

Injektáž, zalievanie:

 • zalievanie prefabrikovaných panelov
 • kotviacich skrutiek a zábradlí
 • žeriavových a železničných dráh
 • cestných zvodidiel
 • poréznych a poškodených častí betónových povrchov
 • pilierov, základov, základových dosiek atď.

Výhody:

 • aplikácia je možná aj pod bodom mrazu
 • nepraská a nezmršťuje sa
 • odolnosť voči mrazu
 • priľnavosť k betónu, drevu, sklu, oceli a iným konštrukčným materiálom
 • skrátený čas opráv, znižuje náklady na opravy a redukuje časový prestoj
 • po opravenej ploche je možné chodiť už po 45 minútach
 • chemická odolnosť voči bežným roztokom a chemikáliám, okrem kyselín
 • odolnosť voči silným rázom
 • vysoká pevnosť v tlaku
 • možnosť aplikácie na známe povrchové podklady (oceľové sitá, podomietková sieťka atď.), aj v prípade povrchovej korózie
 • jednoduchá príprava a aplikácia – podobne ako pri práci s betónom

V prípade bližších informácií o produkte kontaktujte nášho produktového manažéra:

Produktový manažér (Technická guma, technologické prostriedky)
Mgr. Michal Tomčík
+421 44 32 40 807
+421 917 683 063
michal.tomcik@tomirtech.sk