Poľnohospodárske remene AGRO

1. 7. 2013

Ponúkame Vám rokmi osvedčenú a kvalitnú značku ROULUNDS, ktorá bola dodávaná v minulosti najmä na západné trhy.

Poľnohospodárske remene sa používajú najčastejšie v kombajnoch príp. iných strojoch v rámci agrovýroby a patria k samostatnej kapitole v oblasti prenosu sily. Ich úlohou je prenášať veľké sily a výkony v často pre remene nepriaznivých podmienkach ako vysoká teplota okolitého prostredia resp. nadmerná prašnosť. Aj napriek týmto nepriaznivým vplyvom je vyžadovaná rozmerová stálosť a vysoká životnosť remeňov. Nakoľko každý výrobca poľnohospodárskej techniky má vlastné technológie a možnosti, preto osobitne prispôsobuje prevedenie a rozmery remeňov na účely efektívneho použitia stroja. V konečnom dôsledku sa teda remeň prispôsobí stroju a jeho kvalitatívne, rozmerové a konštrukčné špecifikácie sú jednoznačne definované katalógovým číslom.

V oblasti poľnohospodárskych remeňov ponúkame technické poradenstvo, široký sortiment skladových položiek, dodávky v nasledujúci pracovný deň a v neposlednom rade aj možnosť rôznych benefitov resp. zliav.