Hriadeľové tesnenia

Hriadeľové tesnenia (guferá) sú dotykové tesniace prvky určené k utesneniu otáčajúcich sa hriadeľov a ďalších strojných súčastí. Guferá svojou funkciou zabezpečujú tesné oddelenie dvoch prostredí s malým tlakovým spádom. Hriadeľové tesnenia sú normalizované podľa normy PN 02 9403 alebo DIN3760. Hriadeľové tesnenia bývajú spravidla vystužené kovovým krúžkom, gumenými časťami a ťažnou pružinou. V niektorých prípadoch sa gufero používa aj bez kovového výstužného krúžku a pružiny. Ide o prevedenie CD (AO) označované aj ako WAO, VIAO, alebo gufero "SEVANIT" v prevedení "P" alebo "HP". Hriadeľové tesnenia zaisťujú dvojitú tesnosť – statickú tesnosť v mieste uloženia a dynamickú tesnosť na úrovni kontaktu tesniacej časti a hriadeľa.

Typy hriadeľových tesnení

Guferá štandardného prevedeniaGufera G

G - gufero bez prachovky (AS)
GP- gufero s prachovkou (AS)

Štandardným materiálom v ponuke gufier sú NBR, VMQ – silikón, FKM (FPM, VITON) Ich označovanie je nasledovné:
G, GP NBR = WA, WAS
G, GP FPM = WIA, WIAS (štandardom je nerezová pružina)Gufera GP
G, GP MVQ = SIA, SIAS

Guferá s kovovým vonkajším plášťom

prevedenie (B, BS, B1) NBR- WB, WBS

Guferá s kovovým vonkajším plášťom a prídavnou výstužou

Gufera DS

prevedenie (C, CS, B2) NBR- WC, WCS

 

Guferá s vlnovou úpravou na vonkajšom priemere

prevedenie (GV, GPV, AK, AG) – používajú sa na uľahčenie montáže a dokážu tolerovať menšie nedostatky uloženia. G, GP NBR = WAK, WAG
G, GP FPM = VIAK, VIAG

Guferá s hydrodynamickou tesniacou plochouGufera DLGufera DP

Prevedenie DP, DL, DS Dané hydrodynamické tesnenie podporuje tesniaci účinok a zvyšuje funkčnú bezpečnosť pri sťažených prevádzkových podmienkach.
DP – prevedenie doprava
DL – prevedenie doľava
DS – prevedenie pre obojstranný pohyb hriadeľa

 

 

Tlakové guferá

Prevedenie (AY, ASY, WAY, WASY, VIAS, VIASY)
Dané prevedenie je vhodné pre použitie v agregátoch pod stálym tlakom max. 1MPa ako sú hydraulické čerpadlá, hydromotory, hydrodynamické spojky.
NBR – prevedenie WAY, WASY
FPM – prevedenie VIAS, VIASY

 

V- KRÚŽKY / V RINGS

Sú celo gumové axiálne beztlakové tesnenia rotačných hriadeľov a ložisiek. Vyrábajú sa z materiálov NBR alebo FKM , FPM v štandardnom profile VA a v spevnenom profile VS, ktorý je vhodný pre vysoké otáčky a obvodové rýchlosti. Vďaka menšiemu elastickému priemeru V-krúžok pevne drží a rotuje spolu s hriadeľom, pričom pružná tesniaca plocha s nízkym predpätím prilieha na statickú tesniacu plochu, ktorá leží kolmo k ose hriadeľa.

 

   

Výhody V-Krúžku / V RING /

 • cenovo priaznivé a účinné hriadeľové tesnenie
 • malé zástavbové priestory
 • zanedbateľné konštrukčné náklady
 • jednoduchá montáž
 • dobrá elasticita materiálu
 • žiadny obrus hriadeľa
 • nízke trecie straty, dlhá životnosť
 • súčasne plní funkciu tesnenia aj ochrany pred prístupom nečistôt
 • vhodné pre vysoké otáčky

PS-SEAL / PS SEAL/

Nachádzajú významné uplatnenie pri aplikáciách u ktorých nestačí použitie elastomerových tesnení ako hlavne pri použití vyšších otáčok, tlaku či pri požiadavke na zvýšenú chemickú odolnosť. PS-SEAL s patentovaným tesniacim materiálom GYLON rieši všetky tieto problémy.

 

Typické aplikácie PS-SEAL

 • odstredivkySP-SEAL
 • odlučovače
 • rotačné vzduchové kompresory
 • miešadlá
 • miešacie zariadenia
 • rotačné čerpadlá
 • rotujúce prevody

Výhody PS-SEAL

 • maximálna obvodová rýchlosť do 45m/sec.
 • vynikajúca chemická odolnosť
 • malé straty trením a odolnosť voči opotrebeniu
 • použitie do teploty 250 °C*
 • veľmi dobrá schopnosť trenia za sucha*

Použitie PS SEAL

 • chemický priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • potravinárstvo /F.D.A. certifikát/

Špeciálne typy PS SEAL

 • rezervný brit
 • štandard s prachovkou
 • B2B – aplikácia tlak/vákuum
 • Tandemové usporiadanie

Konštrukcia

 • nerezové telo
 • GYLONové dynamické tesnenie
 • FKM /FPM/ statické tesnenie

 

 

Hriadeľové tesnenie KLOZURE

KLOZURE

Ide o odolné tesnenia pre náročné aplikácie s radiálnym britom. Použitie tesnení KLOZURE znamená zaistenie dlhej životnosti a zníženie nákladov na údržbu.

 

 

Použité materiály

 • NBR
 • MILL-RIGHT
 • SILIKON /VMQ/
 • Fluoroelastomer /FKM/