Certifikácia

Tomirtech 5 Certifikácia

Spoločnosť  Tomirtech s.r.o. má zavedené a certifikované systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek medzinárodných noriem ISO 9001:2015 , 14001:2015. Vo svojom podnikaní kladieme dôraz nielen na plnenie požiadaviek zákazníkov, ale aj na spoločenskú zodpovednosť a ochranu životného prostredia.

Zavedením certifikácie sme zoptimalizovali chod organizácie, zlepšili dokumentáciu obchodných procesov,  zvýšili produktivitu práce, motiváciu zamestnancov, znížili náklady.

Je aj dôkazom splnenia požiadaviek kvality. Zabezpečuje transparentnosť pre zákazníkov, podporuje zjednodušenie obchodných procesov,  pomáha budovať účinnejšie dodávateľsko – odberateľské vzťahy. Vďaka tomu sa nám neustále darí rozširovať okruh potenciálnych zákazníkov a zlepšovať konkurenčné postavenie spoločnosti Tomirtech s.r.o.

blank
blank