Partneri

Tomirtech 5 Partneri

Bardejov

Andrej Paľuv DANPAL

Richvald 51, 085 01 Bardejov

Bratislava

DEXIS SLOVAKIA, s.r.o.

Vajnorská 128/B, 931 04 Bratislava

Brezno

Roman Badinka – Agromix

Brezenská 6, 977 01 Brezno

Košice

AWM Slovakia, s.r.o.

Rampová 4, 040 01 Košice

Krišovská Liesková

Milada Michalková – Böszörményiová AGROMIL

Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková

Krupina

AGROSPA s.r.o.

Bzovská 1718, 963 01 Krupina

Levice

LOGUMA, s.r.o.

Dostojevského 13, 934 01 Levice

Lučenec

AGROSPA s.r.o.

Vajanského 865, 984 01 Lučenec

Michalovce

Vladimír Stanko SEŇOR

Močarianska 19, 071 01 Michalovce

Poprad

JUMAD SLOVAKIA, s.r.o.

Orlická 2704/4, 058 01 Poprad, Spišská Sobota

Rimavská Sobota

Martin Nvoška AUTO - AGRO

L.Svobodu 1669/7, 979 01 Rimavská Sobota

Rožňava

Gabriel Bartók Servis autoagregátov

Šafárikova 77, 048 01 Rožňava

Ružomberok

PILEX, s.r.o.

Sládkovičova 3287, 034 01 Ružomberok

Štiavnička

Marek Stopko

Štiavnička 199, 03401 Štiavnička

Šurany

Agro SEPO s.r.o.

Nitrianska 55, 94201 Šurany

Trstená

AGROPOL Slovakia s.r.o.

Hattalova 91/5, 028 01 Trstená

Zlaté Moravce

PEMIDA s.r.o.

Továrenská 58, 953 01 Zlaté Moravce

Žiar nad Hronom

JOBA-ZH s.r.o.

Vieska 536, 965 01 Ladomerská Vieska