Hydraulické (armované) hadice

 

 • naše armované hadice spĺňajú a pokrývajú aktuálne trhové požiadavky
 • po zaarmovaní tvorí hadica s koncovkami nerozoberateľné spojenie, ktoré zabezpečuje požadované vlastnosti počas výkonu
 • kvalita, spracovanie a vlastnosti našich hadíc zabezpečujú efektívnu prácu vo všetkých podmienkach, ku ktorým Vám ponúkame riešenie

Rozdelenie hydraulických (armovaných) hadíc:

 • použitie armovaných hadíc v rozlične náročných podmienkach a operáciách pokrývame rozsiahlym výberom vlastností a materiálov
 • zákazníkom ponúkame armované hadice, ktoré sú určené k preprave minerálnych a hydraulických olejov, pohonných hmôt, tukov, vody a jej emulzií
 • preprava rozličného média je prevádzaná pri rôznych prevádzkových a tlakových podmienkach, toto zabezpečujeme ponukou hadíc s rôznymi tlakovým vlastnosťami

Základné atribúty pre požiadavky k hydraulickým (armovaným) hadiciam:

 1. Typ hadicoviny (1SN, 2SN, 4SP, 4SH...)
 2. Svetlosť hadice (DN – vnútorný priemer hadice)
 3. Koncovka „1“ (koncovka na 1. konci hadice)
 4. Koncovka „2“ (koncovka na 2. konci hadice)
 5. Množstvo (dĺžka hadice, ktorá prejde armovacím procesom)

Koncovky k hydraulickým (armovaným) hadiciam:

 • po zaarmovaní tvoria koncovky s hadicou nerozoberateľné spojenie
 • vyrábajú sa z ocele trieskovým obrábaním s povrchovou úpravou proti korózií

Rozdelenie koncoviek k armovaným hadiciam:

 

                                     

Koncovky DKR                                         Koncovky CEL                                     Koncovky ORFS

 

              

Hydraulické (armované) hadice                  Hydraulické (armované) hadice - hadicovina