Ložiskové jednotky

Telesá pre upínacie ložiská (L domce)

Telesá pre upínacie ložiská sú liatinové a majú guľovú dutinu do ktorej sa umiestňuje upínacie ložisko podľa požiadavky vyhotovenia úložného celku (UA, UC, UD, UE). Upínacie telesá sa dodávajú stojaté alebo prírubové. Telesá sa spolu s upínacími ložiskami používajú ako celky v poľnohospodárskych strojoch, dopravných zariadeniach, potravinárskych zariadeniach. Telesá majú mazaciu hlavicu a mazaciu drážku vedúcu k ložisku pre prípadné domazávanie. Ak nie je domazávanie potrebné, mazacia diera sa upchá záslepkou.

 

Upínacie a sťahovacie púzdra

Upínacie a sťahovacie púzdra sa používajú na zaistenie ložísk s kúžeľovou dierou na valcovom čape. Uľahčujú montáž a demontáž a často zjednodušia aj konštrukciu uloženia. Upínacie púzdra sú rozšírenejšie, ich montáž je jednoduchšia, ako v prípade sťahovacích púzdier. Ložiská so sťahovacím púzdrom sa musia opierať o pevnú súčasť, napríklad o osadenie. Sťahovacie púzdra sa musia zaistiť na hriadeli po zalisovaní do diery ložiska pomocou koncovej matice, alebo koncovej dosky.

 

 

 

Eshop