Príslušenstvo

  • príslušenstvo k hadiciam TOMIRTECH zabezpečuje prípravu hadice pre jej následné použitie v príslušnej prevádzkovej činnosti
  • šírka ponuky príslušenstva k našim hadiciam je navrhnutá tak, aby plošne pokryla požiadavky trhu a zabezpečovala kompletizáciu s finálnym uplatnením hadice v pracovnom prostredí.

Rozdelenie príslušenstva:

Základné atribúty pre požiadavky k príslušenstvu:

  1. Uťahovací moment (maximálny povolený uťahovací moment spony)
  2. Materiál (materiál, z ktorého sú koncovky, spony alebo ich súčiastky vyrobené)
  3. Pracovný tlak (maximálny pracovný tlak)
  4. Popis a použitie (stručný popis konštrukcie a použitie v praxi)
priemerový rozsah spony priemerový rozsah spony
šírka pásky spony šírka pásky spony
hrúbka pásky spony hrúbka pásky spony
vnútorný priemer hadice nasadzovanej na hadicový tŕň v mm vnútorný priemer hadice nasadzovanej na hadicový tŕň v mm
hrúbka steny hadice nasadzovanej na hadicový tŕň s objímkami hrúbka steny hadice nasadzovanej na hadicový tŕň s objímkami
rozmer pripojovacieho závitu rozmer pripojovacieho závitu
pomer tesniaceho kónusu pomer tesniaceho kónusu
prevádzkový tlak prevádzkový tlak
merná hmotnosť merná hmotnosť
vonkajší priemer tesnenia vonkajší priemer tesnenia
vnútorný priemer tesnenia vnútorný priemer tesnenia
hrúbka tesnenia hrúbka tesnenia
osová vzdialenosť dier pre skrutky osová vzdialenosť dier pre skrutky
počet otvorov príruby podľa normy počet otvorov príruby podľa normy
priemer otvoru pre skrutky v prírube priemer otvoru pre skrutky v prírube