Kuželíkové ložiská

Kuželíkové ložiská sú konštrukčne navrhnuté tak, aby umožňovali kombinované zaťaženie. To znamená, že môže na ložisko súčasne pôsobiť radiálne aj axiálne zaťaženie. Jednoradové kuželíkové ložiská môžu prenášať axiálne zaťaženie len v jednom smere, preto sú oproti sebe zrkadlovo usporiadané dve ložiská. Ložiská nie sú samostatné, to znamená, že možno oddeliť vnútorný krúžok od vonkajšieho krúžku.

Výhodami sú:

  • významne redukované trenie,
  • zvýšená únosnosť,
  • vzájomne spoľahlivé nastavenie ložísk,
  • zreteľné zlepšenie prevádzkovej spoľahlivosti,
  • možnosť pracovať aj pri vysokom zaťažení alebo zošikmení.

 

Eshop