Elektronické meranie predpätia remeňov

Správne predpätie remeňových pohonov je predpokladom bezporuchovej funkcie a dlhej životnosti pohonov v priemyselných aplikáciách. Merače predpätia CONTI® VSM-1, a VSM-3 sú plne elektronické, určené na meranie predpätia klinových, ozubených a drážkových remeňov. Pomocou týchto meračov môže byť jednoducho a presne nastavená statická sila vo vetve hnacieho remeňa s ľubovoľným ťažným vláknom.

CONTI® VSM-1

  • Bezdotykové meranie
  • Možnosť vykonania meraní na ťažko prístupných miestach pomocou ohybného ramena snímača
  • Presné výsledky merania opticko – elektronickou metódou merania

CONTI® VSM-3

  • Bezdotykový princíp merania
  • Výnimočne kompaktná konštrukcia pre spoľahlivé meranie i v ťažko prístupných priestoroch
  • Presné meranie s využitím opticko – elektronického meracieho procesu
  • Robustné a skladné vyhotovenie

Elektronická kontrola predpätia remeňov zaručuje bezpečný chod a dlhú životnosť každého priemyselného pohonu.

CONTI® SUITE (Návrhový software)

Výber správnych rozmerov a konštrukcie hnacích remeňov je rovnako dôležitý ako voľba remeňa pre vysoké výkony. Remene nesprávnej konštrukcie a rozmerov sú neefektívne a nemajú požadovanú životnosť. Náš balík programov CONTI® SUITE umožňuje odborníkom v priemysle a obchode určiť optimálnu konštrukciu hnacích remeňov ContiTech. Software je parametricky orientovaný funkčný algoritmus zaisťujúci väčšiu efektívnosť výberu remeňa. ContiTech vyvinul modul DRIVE ALIVE pre nekomplikovanú optimalizáciu konštrukcie pohonov s viac ako dvomi remenicami a napínacími prvkami.

Multiremenicový systém umožňuje výpočet zaťaženia remeňa pracujúceho až s desiatimi samostatnými remenicami. Využitím tohto softwaru je možné nekonečne modifikovať a upravovať zvolené parametre pohonu. Týmto spôsobom môžu byť testované a menené alternatívne požiadavky a návrhy bez straty času. Software je logicky štruktúrovaný, pričom údaje a ich zmeny je možné zadávať priamo do návrhu pohonného systému bez nutnosti doplňujúcich výpočtov. Tento software berie taktiež do úvahy všetky pozitívne a negatívne vlastnosti elastomérov používaných v pohonných systémoch.

Elektronické meranie predpätia remeňov – istota pre každý pohon