Podlahové krytiny

Podlahové krytiny

  • slúžia predovšetkým ako izolačný, čistiaci vyrovnávací či ochranný prostriedok
  • podlahové krytiny sú dodávané vo viacerých povrchových úpravách s rozličnými vlastnosti
  • výrobné materiály sú veľmi kvalitné s vynikajúcimi vlastnosťami pre vonkajšie aj vnútorné použitie

Rozdelenie podlahových krytín:

  • rozdelenie podlahových krytín TOMIRTECH, s.r.o. je podložené rozdielnou tvrdosťou, pevnosťou, teplotnou odolnosťou, rozmermi, formátmi a samozrejme vlastnosťami a účelom použitia
    • Krytiny
    • Dielektrický koberec
    • Rohože

Podlahové krytinyPodlahové krytiny

Podlahové krytinyPodlahové krytiny