Tesniace gumy

Tesniace gumy

 • ponuka tesniacej gumy TOMIRTECH, s.r.o. predstavuje širokú materiálovú základňu, ktorá sa odráža na rozsahu našej ponuky
 • tesniace gumy sa vyrábajú lisovaním gumovej zmesi v rôznych hrúbkach
 • taktiež môžu byť vyrobené bez, s jednou, či viacerými textilnými vložkami, čo zvyšuje ich pevnosť

Rozdelenie tesniacej gumy:

 • rozličné materiály použité v našich tesniacich gumách sa vyznačujú rozličnou chemickou odolnosťou a príslušnými vlastnosťami, ktoré sú dôležité pri ich následnom používaní v prevádzke
  • SBR
  • NBR
  • Potravinárska guma
  • EPDM
  • Membránové plátno
  • Ostatné
  • Profily

Špecifikácia elastomérov a polymérov tesniacej gumy:

SBR – vhodné na všeobecné použitie, kde na materiál nie sú kladené zvýšené nároky ako je teplota, chemická odolnosť, mechanické vlastnosti a starnutie

BR – vysoká elasticita a odrazová pružnosť, taktiež výborné fyzikálno – mechanické vlastnosti, čiastočná odolnosť atmosférickým vplyvom a slabým roztokom kyselín a zásad

NBR – dobrá odolnosť v styku s tukmi, minerálnymi a živočíšnymi olejmy, dobré fyzikálne vlastnosti

EPDM – veľmi dobré fyzikálne a mechanické vlastnosti, odolnosť atmosférickým vplyvom, kyselinám, alkáliám a alkoholu

CR – dobrá odolnosť voči poveternostným podmienkam, ozónu a ohňu, takťiež dobrá odolnosť rozpúšťadlám

MVQ – výborná flexibilita, odolnosť vysokým teplotám, UV žiareniu, ozónu atmosférickým vplyvom a starnutiu, vhodný pre potravinársky priemysel

IRR – výborná odolnosť kyselinám, výborné dialektické vlastnosti, dobrá odolnosť vyšším teplotám a nízka priepustnosť plynov

FKM/FPM – vynikajúca odolnosť agresívnym chemikáliám, aromatickým uhľovodíkom, olejom, vysokým teplotám a otvorenému ohňu, slnku a ozónu

CMS/HYP – zvlášť vhodný pre aplikácie, kde je životnosť štandardných zmesí obmedzená, odolnosť voči abrazívom, atmosférickým vplyvom, ozónu, slnku, vysokej teploty, kyselinám, chemikáliám, alifatickým olejom a horľavosti

Tesniace gumyTesniace gumy