Upchávky

Funkcia upchávok

 • Hlavnou úlohou tesniacich prvkov je oddeliť za pohybu priestory s rôznymi prevádzkovými podmienkami a zabrániť unikaniu tesnených látok, alebo vniknutiu nežiaducich látok do utesňovaného priestoru.
 • Spoľahlivá funkcia upchávok je zárukou správnej funkcie chemických a potravinárskych strojov a zariadení.
 • Prvky, ktorými utesňujeme vzájomne sa pohybujúce časti, nazývame upchávky.

Upchávková šnúra Garlock

Použitie

 • Čerpadlá
 • Miešadlá
 • Turboagregáty, piestové stroje
 • armatúry a pod.

Vlastnosti kladené na upchávkové šnúry

 • Chemická odolnosť voči tesneným kvapalinám
 • Mechanická odolnosť
 • Odolnosť voči zvýšenej Teplote
 • Odolnosť voči Tlaku
 • Maximálna tesnivosť
 • Malá zmena fyzikálnych vlastností vplyvom teploty a tlaku.
 • PH vhodnosť
 • Malá spotreba výkonu
 • Dlhá životnosť
 • Prevádzka bez nutnosti kontroly
 • Jednoduchá montáž a údržba
 • Pozvoľné nastávanie poruchového stavu

Upchávková šnúra Garlock

Dôležité parametre pri výbere upchávky

 • Rozmer: drážka/priemer Ø
 • Teplota: teplota tesneného produktu
 • Aplikácia: typ použitia
 • Médium: ktoré tesníme + PH
 • Tlak: tlak na púzdro upchávky
 • Obvodová rýchlosť: v m/s