Loctite 7257 Magna-Crete

Tomirtech 5 Novinka 5 Sortiment 5 Technologické prostriedky 5 Loctite 7257 Magna-Crete
Loctite 7257
06.03.2017
Slúži najmä pre rýchle opravy povrchu betónu a na zalievanie trhlín. Jeho výhodou je veľmi rýchle tuhnutie, široké rozmedzie miešacieho pomeru, vysoká pevnosť a húževnatosť a najmä vynikajúca adhézia k starému betónu, oceľovým výstuhám a k ďalším materiálom. Hmota je odolná voči všetkým bežným kvapalinám okrem kyselín.

Vážení zákazníci, predstavujeme Vám dvojzložkový produkt na opravu betónových povrchov Loctite 7257 Magna-Crete.Hmota je odolná voči všetkým bežným kvapalinám okrem kyselín.

Loctite 7257 je dvojzložkový produkt na báze fosforečnanu horečnatého, proces tuhnutia teda neprebieha na báze vody. Vďaka tomu je príprava a použitie Loctite 7257 možné pri teplote od -25 °C až do +45 °C, bez nebezpečia zmrznutia, zmrštenia alebo popraskania. Doba spracovania je nastavená na 10 – 90 minút, a to v závislosti na teplote vzduchu, zmiešavacom pomere a použitých prísadách. Prevedená oprava má dlhú životnosť bez nebezpečia vymrvenia, ktoré je obvyklé pri konvenčných betónových zmesiach.

Typické aplikácie pre Magna-Crete sú rýchle opravy výtlkov letiskových dráh, priemyslových podláh alebo nakladacích rámp, základových dosiek , kotvení strojov, zábradlí, zvodidiel atď. S produktom sa pracuje rovnako ako s cementovou zmesou, práškový základ s kamenivom sa zmieša s tekutým aktivátorom a zmes sa naleje do opravovanej dutiny. Za 45 minút je cez opravený povrch prípustná ľahká preprava, za dve hodiny je dosiahnutá pevnosť v tlaku cca 20 Mpa. Konečná pevnosť materiálu je až 90 Mpa.

Typické aplikácie:

            Opravy:

 • podlahy v logistických centrách a výrobných halách
 • nakladacie rampy a ložné plochy
 • opravy poškodených nosníkov
 • opravy mostov a mostových systémov
 • chladné betónové povrchy
 • betónové steny v ČOV – biologická časť atď.

Injektáž, zalievanie:

 • zalievanie prefabrikovaných panelov
 • kotviacich skrutiek a zábradlí
 • žeriavových a železničných dráh
 • cestných zvodidiel
 • poréznych a poškodených častí betónových povrchov
 • pilierov, základov, základových dosiek atď.

Výhody:

 • aplikácia je možná aj pod bodom mrazu
 • nepraská a nezmršťuje sa
 • odolnosť voči mrazu
 • priľnavosť k betónu, drevu, sklu, oceli a iným konštrukčným materiálom
 • skrátený čas opráv, znižuje náklady na opravy a redukuje časový prestoj
 • po opravenej ploche je možné chodiť už po 45 minútach
 • chemická odolnosť voči bežným roztokom a chemikáliám, okrem kyselín
 • odolnosť voči silným rázom
 • vysoká pevnosť v tlaku
 • možnosť aplikácie na známe povrchové podklady (oceľové sitá, podomietková sieťka atď.), aj v prípade povrchovej korózie
 • jednoduchá príprava a aplikácia – podobne ako pri práci s betónom

PRODUKTOVÝ MANAŽÉR (Technická guma, technologické prostriedky)

Kontaktný formulár

Máte otázku? Opýtajte sa nás!

  Kontaktný formulár

  Máte otázku? Opýtajte sa nás!

   NOVINKY