Poďakovanie za 20 rokov spolupráce

Tomirtech 5 Novinka 5 Ostatné 5 Top Partner 5 Poďakovanie za 20 rokov spolupráce
blank
03.10.2013
Práve 7.októbra 1993 sme sa rozhodli založiť spoločnosť TOMIR , neskôr GUFERO-TOMIR. Názov vychádzal z priezvisk dvoch majiteľov spoločnosti a to Jána Tomčíka a Igora Repu. Skúsenosti z potrieb trhu v Liptovskom Mikuláši sme mali, vedomosť o nedostatkovom tovare v tomto regióne tiež. Z tohto dôvodu sme chceli vytvoriť taký podnik, ktorý by zabezpečoval nedostatkový tovar na jednom mieste a v čo najlepšej kvalite a šírke sortimentu.

Spoločnosť TOMIRTECH má 20 rokov.

Skúsenosti z potrieb trhu v Liptovskom Mikuláši sme mali,  vedomosť o nedostatkovom tovare v tomto regióne tiež. Z tohto dôvodu sme chceli vytvoriť taký podnik, ktorý by zabezpečoval nedostatkový tovar na jednom mieste a v čo najlepšej kvalite a šírke sortimentu.

Dnes je to už len kus histórie o tom, ako ťažko sme začínali a koľko priateľov nákupcov z okolitých podnikov malo s nami trpezlivosť. Preto práve teraz sa chceme poďakovať aj týmto ľuďom za podnety pre nákup sortimentu, za pomoc a trpezlivosť pri zaobstarávaní tovaru a korektné priateľské vzťahy. Väčšina týchto ľudí je už v dôchodkovom veku a naša spoločnosť, ktorá medzi tým prešla rôznymi zmenami názvu a sídla, je vo veku dospelosti. Áno, je to už dvadsať ročná spoločnosť, ktorá je vo vlastných priestoroch, zamestnáva 32 ľudí, má na sklade 30 tisíc položiek v hodnote 700 tisíc €. Snažíme sa byť  stabilnou spoločnosťou, ktorá spĺňa všetky parametre pre obchodnú spoluprácu s takými partnermi, ako je MONDI Ružomberok, Železiarne Podbrezová, Slovnaft Bratislava, Knauf Nová Baňa, Bukóza Vranov, Slovenské Elektrárne, SPP a mnohými ďalšími podnikmi a obchodnými firmami. Práve vďaka týmto spoločnostiam a naším obchodným partnerom môžeme konštatovať, že naša spoločnosť je vývoja schopná. Je spoločnosťou ktorá chce byť lídrom na Slovenskom trhu v danom sortimente a chce aj do budúcna robiť dobré meno regiónu, v ktorom pôsobí.

Za uplynulých dvadsať rokov sa v mene konateľov spoločnosti chceme ešte raz úprimne poďakovať všetkým obchodným partnerom a spoločnostiam za doterajšiu spoluprácu a sľúbiť, že budeme robiť všetko preto, aby boli aj naďalej s našimi službami spokojní a venovali nám svoju priazeň.

PhDr. Ján Tomčík, Igor Repa

NOVINKY