Segmentové remene

Veľa remeňových pohonov, vzhľadom k ich prevádzkovým podmienkam, pracuje na samej hranici svojich možností. Olej, voda, vysoká teplota, chemicky alebo mechanicky agresívne prostredie. Tieto relatívne bežné prostredia však veľmi prispievajú k skráteniu životnosti bežných kaučukových remeňov. A práve v tejto chvíli je treba použiť všestranne odolnejší a spoľahlivejší typ remeňa, ktorý je naviac možné vďaka jednotlivým článkom rýchlo spájať a zostaviť ľubovoľnú dĺžku. Od štandardných remeňov sa odlišujú tým, že nemajú homogénnu kostru, ale sú zložené z jednotlivých článkov- segmentov. Tieto segmenty sa potom do seba skladajú. Segmenty sa vyrábajú zo špeciálneho polyuretánu a celé ich jadro je vyplnené polyesterovými vláknami.

Prednosti a vlastnosti segmentových remeňov:

ŽIVOTNOSŤ - výrazne dlhá životnosť v extrémnych prevádzkových podmienkach (voda, para, olej, teplota, bežné chemikálie, abrazívne materiály ako piesok, piliny a prach)

PRENOS VÝKONU - prenos výkonu je vyšší v porovnaní s bežnými remeňmi

VARIABILITA - možnosť vytvoriť ľubovoľnú dĺžku remeňa podľa potreby

PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI- minimálny prešmyk a výrazné zniženie vibrácie v celom rozsahu prevádzkových otáčok

RÝCHLOSŤ - vďaka spájaniu rýchla a jednoduchá výmena bez prípadnej demontáže ložísk a posúvania remeníc

REDUKCIA A POHOTOVOSŤ - redukcia skladových zásob a naopak možnosť mať všetky profily vždy po ruke

Segmentové remene

Segmentové remene - materiály

Segmentové remene - materiály

Pre správny postup inštalácie a správnu dĺžku si preštudujte náš katalóg Hnacie remene.