Axiálne ložiská

blank
Axiálne guličkové ložiská , Axiálne valčekové ložiská, Axiálne ihličkové ložiská, Axiálne súdočkové ložiská

Axiálne guličkové ložiská

Vyrábajú sa ako jednosmerné, obojsmerné a jednosmerné s guľovým telesovým krúžkom a podložkou. Môžu prenášať len axiálne zaťaženie, ale dosahujú relatívne vysoké otáčky. Ložiská nie sú samostatné, to znamená, že montáž jednotlivých častí ložiska môže prebiehať oddelene, a teda jednoducho. Ložiská s guľovým telesovým krúžkom a podložkou umožňujú vyrovnať nesúosovosť medzi dosadacou plochou telesa a hriadeľom

Axiálne valčekové ložiská

Axiálne valčekové ložiská majú zvlášť jednoduchý tvar a konštrukciu. Skladajú sa z dvoch rovinných ložiskových krúžkov, medzi ktorými je vložený axiálny valčekový veniec. Môžu prenášať axiálne zaťaženie v jednom smere a sú vhodné na vysoko-únosné uloženia, necitlivé proti rázom, s malými priestorovými požiadavkami. Ložiská nie sú samonosné, všetky časti môžu byť montované samostatne.

Axiálne ihličkové ložiská

Axiálne ihličkové ložiská umožňujú dosiahnuť tuhé, proti rázom necitlivé a vysoko axiálne zaťažiteľné uloženie s malými priestorovými požiadavkami.

Axiálne súdočkové ložiská

Majú obežnú dráhu šikmo usporiadanú k osi ložiska. V porovnaní s klasickými axiálnymi ložiskami môžu prenášať aj radiálne zaťaženie. Okrem toho sa môžu uhlovo naklápať, a tým eliminovať priehyb hriadeľa, prípadne nesúosovosť hriadeľa k telesu. Nie sú samonosné, čo znamená, že sa môže montovať po častiach. Výhody sú podstatne dlhšia trvanlivosť, prípadne vyššia prevádzková spoľahlivosť, nižší trecí odpor pri chode a nižšie prevádzkové teploty, kompaktné uloženie s možnosťou vyšších otáčok.

TOP PRODUKTY

PRODUKTOVÝ MANAŽÉR (Ložiská)

Kontaktný formulár

Máte otázku? Opýtajte sa nás!

    Kontaktný formulár

    Máte otázku? Opýtajte sa nás!

      NOVINKY