Valčekové ložiská

Valčekové ložiská
Valčekové ložiská sa bežne vyrábajú vo vyhotoveniach NU, N, NJ a NUP.

Jednoradové valčekové ložiská

Jednoradové valčekové ložiská sa vyrábajú v rôznych vyhotoveniach, ktoré sa líšia usporiadaním a počtom vodiacich nákružkov. Sada valčekov s klietkou je vedená medzi pevnými vodiacimi nákružkami na jednom z dvoch ložiskových krúžkov. Ložiskový krúžok s pevnými vodiacimi nákružkami a sadou valčekov možno od druhého ložiskového krúžku oddeliť. To podstatne uľahčuje montáž a demontáž predovšetkým tam, kde sú nehybne lícované obidva krúžky.

Lícovaním k časti ložiska pri vyhotovení NU a NJ sa dá použiť aj uhlový krúžok. To okrem iného poskytuje výhodu ľahšej montáže a demontáže, ako aj pevnejšie uchytenie vnútorného krúžku na hriadeli pri vysokom zaťažení.

Valčekové ložiská s plným počtom valivých telies

Tento typ valčekových ložísk nemá nijaké klietky, a teda majú najväčší možný počet valčekov. Umožňujú vytvoriť uloženie, ktoré je vysoko zaťažiteľné, priestorovo úsporné a v pomere k šírke vykazuje malú výšku prierezu. V dôsledku špecifických kinematických pomerov v ložisku nedosahujú také medzné otáčky ako ložiská s klietkami. Výhodami tohto vyhotovenia sú vysoká axiálna a radiálna zaťažiteľnosť, najvyššia prevádzková spoľahlivosť a vysoká trvanlivosť.

TOP PRODUKTY – VALČEKOVÉ LOŽISKÁ

PRODUKTOVÝ MANAŽÉR (Ložiská)

Kontaktný formulár

Máte otázku? Opýtajte sa nás!

    Kontaktný formulár

    Máte otázku? Opýtajte sa nás!

      NOVINKY