Polypropylén - PP

Základné charakteristiky:Polypropylén - PP

  • pevnosť v ťahu: min. 30 MPa
  • modul pružnosti: min. 1300 MPa
  • obrobiteľný
  • dobre zvariteľný
  • chemicky odolný, vodeodolný
  • rozsah pracovných teplôt: od -20 do +90 °C
  • tvrdosť: 70 MPa
  • hustota: 0,91 kg/dm3
  • dobré elektroizolačné vlastnosti aj vo vlhkom prostredí
  • nižšia obstarávacia cena v porovnaní s ostatnými technickými plastmi

Základný materiál:

Neplnený a nevystužený PP homopolymér vo forme dosiek a platní je široko využívaný v priemysle a každodennom živote.

Špeciálne materiály:

Pre zabezpečenie zvláštnych požiadaviek sa vyrábajú vystužené kompozitové verzie, nie sú však používané ako polotovary, ale pri hromadnej výrobe vstrekovaním najmä v automobilovom priemysle.

Hlavné oblasti použitia:

Strojné súčiastky vystavené nižšiemu mechanickému zaťaženiu. Ložiská, ozubené kolesá, uloženia nástrojov, zásobníky, elektroizolačné súčiastky, nádrže, zásobníky v chemickom priemysle, dopravníkové systémy, šmykľavky.

Technológia obrábania:

Obrábanie tradičnými kovoobrábacími procesmi (rezanie, vŕtanie, sústruženie, frézovanie) len ostrými nástrojmi z uhlíkovej ocele, rýchloreznej ocele, tvrdokovu a diamantu, – v niektorých prípadoch sa dajú použiť drevoobrábacie nástroje. Pri vyšších obrábacích rýchlostiach sa odporúča chladenie ( v = 200-400 m/min pre sústruženie a frézovanie, v = 50-100 m/min pre vŕtanie).

Lepenie, zváranie a tvarovanie:

Je možné pri použití špecifických technológií.

Materiály:

PP H, lisované dosky, extrudované tyče (farba šedá, natur)

Má základné vlastnosti charakterizujúce polypropylén.